Algemene Ledenvergadering te Utrecht

U bent hier

Algemene Ledenvergadering 23 november 2019 te Utrecht

Graag nodigen wij alle leden uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 23 november in de Kargadoor aan de Oudegracht in Utrecht. Goed moment om je uit te spreken over het gevoerde beleid en om de plannen te horen voor de komende periode.Programma
13:00 Ontvangst
13:30 Aanvang Algemene Ledenvergadering
15:30 Einde ALV met daarna een reisverhaal
17:00 Afsluiting ALV

Locatie
Kargadoor
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht
https://www.kargadoor.nl

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling verslag ALV 13 april 2019
  4. Voordracht en benoeming penningmeester
  5. Presentatie plannen 2020
  6. Vaststellen begroting 2020
  7. Update over restyling website
  8. Rondvraag
  9. Sluiting ALV


De documenten voor de vergadering zijn vanaf 9 november beschikbaar.
Je kunt ze vinden in het clubhuis.

Bestuur
De zittende bestuursleden zijn:
Eric Picard (voorzitter)
Carel van Wijk (secretaris)
Jan Jes
Rik de Ruijter
Michiel Maiwald

In het afgelopen jaar is Mieke Potters penningmeester geweest. Het bestuur draagt Dennis de Vries voor als nieuw bestuurslid.

Na de vergadering vertelt Carel van Wijk, de secretaris van onze vereniging, over de fietstocht die hij afgelopen zomer maakte over de Hebridean Way en de Wild Atlantic Way, twee kronkelroutes langs de Schotse en Ierse westkust.

Na afloop nuttigen we een drankje en is er alle gelegenheid om bij te praten.
Wij kijken ernaar uit je te zien!

Met vriendelijke groet,
Eric Picard
Voorzitter

Organisatie: 
Wereldfietser