ALV najaar 2018

U bent hier

De algemene ledenvergadering vindt plaats op zaterdag 24 november van 13:00 tot 17:00 in Utrecht.

Adres: Kargadoor, Oudegracht 36, 3511 AP Utrecht, https://www.kargadoor.nl

Agenda

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering 2 september 2018
 4. Presentatie plannen 2019
 5. Vaststellen begroting 2019
 6. Continuïteit vereniging
 7. Pauze
 8. Presentatie nieuwe huisstijl
 9. Aftreden Gaele Strootman
 10. Rondvraag
 11. Sluiting ALV

Meer informatie over de ALV in het clubhuis.

Na de ALV volgt een presentatie van Jeroen Kleiberg.

Organisatie: 
Wereldfietser