Webinar ALV 18 mei 2020

U bent hier

Beste leden van de Wereldfietser,

De laatste geplande algemene ledenvergadering (ALV) op 28 maart jl. kon vanwege de Covid-19 maatregelen helaas geen doorgang vinden. Wij volgen daarin de adviezen van de overheid op. Vooralsnog zijn er geen signalen dat we een ALV op korte termijn kunnen organiseren met een handdruk en een goed gesprek. Het bestuur heeft toch dringend behoefte om met de leden te spreken. Er is een boeiende agenda met punten die we willen bespreken. Zo willen we iedereen de gelegenheid geven zich uit te spreken over de herverkiezing van Eric Picard die, inclusief de interimperiode, meer dan vier jaar actief is als voorzitter. We hebben verder de afgelopen jaren hard gewerkt aan de Doortrapper, het strategische document voor de periode 2020 tot 2025 van de Wereldfietser dat we zullen presenteren. Daarnaast leggen we verantwoording af over de financiën en last-but-not-least is er een belangrijke stap gezet in de nieuwe website. Kortom, een boeiende agenda waarvoor we je van harte uitnodigen om op maandagavond 18 mei om 19:30uur virtueel aanwezig te zijn.

Agenda ALV-webinar:

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Vaststelling verslag ALV 23 november 2019
 4. Herverkiezing van Eric Picard
 5. Hoofdlijnen uit de Doortrapper, strategienota 2020-2025
 6. Update over website
 7. Pauze
 8. Vaststelling financieel jaar verslag 2019 en verslag door kascommissie
 9. Verkiezing leden kascommissie 2021
 10. Rondvraag
 11. Sluiting ALV

De documenten voor de vergadering zijn rond 4 mei as. beschikbaar. Je kunt ze vinden in het clubhuis.

Webinar
Een webinar is een online seminar waarin u een live presentatie in beeld en geluid kunt volgen. Via de chatfunctie kunt u stemmen en vragen stellen.

Aanmelding ALV-webinar
Om het ALV-webinar bij te kunnen wonen, kunt u (en eventueel uw partner) zich uiterlijk tot en met 15 mei aanstaande opgeven. Stuur een e-mail naar alv@wereldfietser.nl met als onderwerp "Deelnemen aan ALV 18 mei as. en vermeld in het berichtgedeelte uw (partner)naam en lidnummer(s). Na 15 mei ontvangt u een bericht met nadere instructies van het bestuur met een link die u toegang geeft tot het ALV-webinar.

De zittende bestuursleden zijn Eric Picard (voorzitter), Dennis de Vries (penningmeester), Carel van Wijk (secretaris), Jan Jes (Communicatie) en Michiel Maiwald (Activiteiten)

Doortrapper: het strategische plan van de Wereldfietser
De Wereldfietser heeft mede op basis van een ledenonderzoek een strategisch plan ontwikkeld over de ontwikkeling van de Wereldfietser in de periode tot 2025. U kunt hier de publieksversie van de Doortrapper downloaden. De volledige versie van de Doortrapper is voor leden in het digitale clubhuis beschikbaar. 

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag 2019 van De Wereldfietser is hier in het digitale clubhuis te lezen/downloaden.


 

Organisatie: 
Wereldfietser