Opzeggen lidmaatschap

U bent hier

Beste verenigingslid,

Jammer dat je hebt besloten om je lidmaatschap van Vereniging De Wereldfietser op te zeggen!

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Als je voor 1 november opzegt, wordt je lidmaatschap met ingang van 1 januari beëindigd.

Wil je tevens je donateurschap van Europafietsers opzeggen, dan verwijzen we je naar hun website.

Om een goed beeld te krijgen van wat speelt onder onze (ex)leden zijn wij heel geïnteresseerd in je beweegredenen om je lidmaatschap op te zeggen. Graag willen we je daarom een paar vragen stellen ten aanzien van je besluit.

 

Je volledige naam
Als je graag veranderingen zou zien aangaande het tijdschrift, bijvoorbeeld een digitale editie, dan horen we dat graag van je.
Gebruik ctrl-toets om meerdere opties tegelijk te selecteren.
Heb je opmerkingen over de website dan horen we dat graag. Mis je bijvoorbeeld bepaalde informatie of had je graag bepaalde functies op onze site teruggezien?
Als je aan activiteiten van De Wereldfietser hebt deelgenomen dan zijn we benieuwd naar welke dat zijn geweest? (fietstochten, de beurs, cursussen, enz.) Ook als je juist bepaalde activiteiten hebt gemist dan horen we dat graag van je.
Hier kan je aangeven wat je graag anders had gezien ten aanzien van het lidmaatschapsgeld.
Als er andere dingen zijn die je gemist hebt bij De Wereldfietser die misschien zelfs je opzeggen hadden voorkomen dan horen we dat graag van je.