...wel of geen fietsverzekering!

Yeah, great.
Boven het eerste stuk staat expliciet dat het alleen over de VS gaat.
Het tweede is een pagina met 6178 woorden* zonder het woord insurance.
Help je ons even op weg?
Leon

*: Ctrl-A, Ctrl-C, Word starten, plakken zonder opmaak, woorden tellen.
Fietsverzekering is meer dan 100 jaar oud en is die landen begonnen, later overgenomen in de rest van de wereld.

Als ik meer tegenkom zal ik t hier posten !
Han schreef:Fietsverzekering is meer dan 100 jaar oud en is die landen begonnen, later overgenomen in de rest van de wereld. Als ik meer tegenkom zal ik t hier posten !
Er is een beperkte keus in fietsverzekeringen:
Diefstal of;
Diefstal + schade
Aanvullend een accessoire verzekering, inclusief aanhangwagen.

Voor de fietser:
WA verzekering
WA verzekering + rechtsbijstand.

In de WA verzekering voor particulieren is geen uitsluiting opgenomen voor bestuurders van fietsen, omdat er geen wettelijk verplichte WA verzekering is voor de fiets.
Wel voor motorrijtuigen, maar een fiets is een rijtuig. Fietsen met trapondersteuning kunnen in het buitenland wel als motorrijtuig worden beschouwd.

Verdragen over rechten in het internationaal verkeer zijn geen verzekeringen. In het Verdrag nopens het wegverkeer van 19-09-1949 (Geneve) en het Verdrag van Wenen inzake wegverkeer van 1968 staan rechten en plichten voor bestuurders van voertuigen. Verdrag-staten laten elkaars verkeer toe op de voor het openbaar verkeer opgestelde wegen.

Bij wielerwedstrijden kan wel een verplichte WA verzekering worden geëist voor de deelnemer. Als voorwaarde in de vergunning opgenomen.

Over welke soort verzekering heb je het?

Piet.
PietV schreef:Over welke soort verzekering heb je het?
Ik heb het over een verzekering waarbij je als fietser in het buitenland jezelf, je fiets en je bezittingen zijn verzekerd tegen diefstal en schade door jezelf of door derden.

De praktijk is nu dat een WA en of reisverzekering voldoende is voor jezelf en je persoonlijke bezittingen.

Voor de fiets heb je een aanvullende verzekering nodig tegen diefstal of schade.

Sommige mensen hebben geen aparte verzekering voor de fiets. De fiets valt dan onder de WA. De vraag is hier of dit echt voldoende is. Zal de verzekeraar bv voor een vervangende fiets zorgen op je vakantieadres?

En wat als er iets gebeurt en bleek na onderzoek dat je fout zat omdat je fiets niet in orde is. Een defect reflector van de pedaal – strafbaar in sommige landen en in Nederland verplicht volgens mijn fietsmaker - kan al meetellen in het vaststellen van de oorzaak van een ongeluk. Denk ook bv aan het type helm dat je moet dragen volgens sommige landen.

Over recht gesproken: het status van de fietser verschilt per land. Maar alle landen hebben gemeen dat ze de fietser zien als een verkeersdeelnemer met rechten en plichten. Daarom kunnen sommige wethandhavers vragen om een verzekering, als er iets gebeurt.

Is de WA in dat geval voldoende als de fiets niet expliciet wordt genoemd in de polis?
@ Han,

mag ik het samenvatten dat je geen landen kent waar je verplicht bent je fiets te verzekeren?

Renaat
Han schreef: Sommige mensen hebben geen aparte verzekering voor de fiets. De fiets valt dan onder de WA. De vraag is hier of dit echt voldoende is. Zal de verzekeraar bv voor een vervangende fiets zorgen op je vakantieadres?
Nee natuurlijk niet. Daar heeft een W(ettelijke) A(ansprakelijkheid)sverzekering niets mee te maken. En andersom: als je wel een aparte verzekering hebt voor de fiets dan blijft schade die jij met je fiets veroorzaakt nog steeds verzekerd onder de WA verzekering.
Revanho schreef:@ Han,

mag ik het samenvatten dat je geen landen kent waar je verplicht bent je fiets te verzekeren?

Renaat
Nee, ken ik niet - heb ik al een paar reacties terug geschreven !
Han schreef: Nee, ken ik niet - heb ik al een paar reacties terug geschreven !
Je hoeft niet kwaad te reageren hoor. Je schreef een paar reacties terug ook met grote overtuiging:
Han schreef:En in het buitenland is trouwens bijna overal verlicht je fiets te verzekeren.
Han schreef:
PietV schreef:Over welke soort verzekering heb je het?
Ik heb het over een verzekering waarbij je als fietser in het buitenland jezelf, je fiets en je bezittingen zijn verzekerd tegen diefstal en schade door jezelf of door derden.
De praktijk is nu dat een WA en of reisverzekering voldoende is voor jezelf en je persoonlijke bezittingen.
Voor de fiets heb je een aanvullende verzekering nodig tegen diefstal of schade.
Sommige mensen hebben geen aparte verzekering voor de fiets. De fiets valt dan onder de WA. De vraag is hier of dit echt voldoende is. Zal de verzekeraar bv voor een vervangende fiets zorgen op je vakantieadres?
Over recht gesproken: het status van de fietser verschilt per land. Daarom kunnen sommige wethandhavers vragen om een verzekering, als er iets gebeurt.
Is de WA in dat geval voldoende als de fiets niet expliciet wordt genoemd in de polis?
Een WA verzekering is geen verzekering tegen diefstal van of schade aan de fiets.

Voor de fiets heb je geen aanvullende verzekering nodig tegen diefstal of schade. Dat is een vrije keus. Ik ben terughoudend met "vrije" keuzen en heb de fiets niet verzekerd. Daar ging dit onderwerp over.

De fiets valt nooit onder de WA verzekering. De aansprakelijkheid rust op de fietser. Als de fietser schuld of mede schuld heeft aan het veroorzaken van schade of letsel aan derden. Heb wel een WA verzekering met werelddekking.

De status van de fietser is in de gehele wereld gelijk of nagenoeg gelijk. Door internationale verdragen, al dan niet door verdragstaten geratificeerd.

Piet.
@Renaat: mijn enige overtuiging in deze discussie is het nut van de verzekering van de fiets. De rest weet ik niet zo zeker. Sorry dat ik dat niet zo goed schreef. En kwaad ben ik nooit, zolang je reactie constructief is !

@Piet: interessant, want als de WA mijn fiets niet dekt en ik heb geen aanvullende fietsverzekering dan loop ik toch grote risico’s als er iets gebeurt? Bij een ongeluk zal ik wel geholpen worden maar de fiets gaat naar de schroot. Als dat een beetje dure fiets is dan ben ik ook meteen al mijn geld kwijt.

In dat geval ben ik toch wel blij met mijn fietsverzekering.

Ik moet ook even denken aan Leon (zie reactie boven) en aan al die wereldfietsers die jaren lang in het buitenland fietsen zonder fietsverzekering. Is er nooit iets gebeurd met de fiets waardoor je toch een verzekering overwoog? Heeft iemand ooit gevraagd naar je verzekering in het buitenland?
Persoonlijk kan ik me totaal niet druk maken over allerlei eventuele mogelijke zaken die mij kunnen overkomen zoals het gestolen worden van mijn fiets..
Ga van mijn inschattingsvermogen uit mbt het stallen van mijn fiets. Tja als je wordt aangereden in het buitenland, dan zou mijn persoonlijke prioriteit niet direct bij mijn fiets liggen..

Mbt verzekeringen etc. wanneer je in meerdere landen in bijvoorbeeld afrika en azie (en wellicht Zuid amerika) heb je daar verdomd weinig aan. Zeker landen die hoog in de top staan van corruptie.

Tot op heden weinig tot niets meegemaakt om mijn mening bij te stellen. Natuurlijk is dit de goden verzoeken.

Verzekeringen zijn gemaakt door mensen die andere mensen angst aan praten om daarna er aan te verdienen.

Wellicht een idee om een na tevragen hoeveel mensen die een dergelijk verzekering hebben afgesloten nu eigenlijk daadwerkelijk gebruikt hebben gemaakt van de verzekering.
Ben ook wel benieuwd hoeveel mensen die op dit forum zitten een dergelijk verzekering nodig hebben gehad of achteraf wilden dat ze een dergelijke verzekering zouden hebben gehad...
kenben schreef:Persoonlijk kan ik me totaal niet druk maken over allerlei eventuele mogelijke zaken die mij kunnen overkomen zoals het gestolen worden van mijn fiets..

Zo heeft een ieder zijn eigen punten om dit wel te doen. Zelf vind ik dit meer dan ongehoord als een ander met mijn eigendom er vandoor gaat. Daar het niet gaat over een paraplu, vind ik het zelf wel de moeite waard om de fiets te verzekeren. Misschien dat ik wat makkelijker praat, daar het gaat over een premie van (maar) 10% van het aankoopbedrag. Had misschien een andere mening als de premie richting de vijftig procent zou gaan...
kenben schreef:Verzekeringen zijn gemaakt door mensen die andere mensen angst aan praten om daarna er aan te verdienen.

Niet geheel waar: Dit soort verzekeringen zijn er omdat we mensen(!) zijn...
kenben schreef:Wellicht een idee om een na tevragen hoeveel mensen die een dergelijk verzekering hebben afgesloten nu eigenlijk daadwerkelijk gebruikt hebben gemaakt van de verzekering.
Ben ook wel benieuwd hoeveel mensen die op dit forum zitten een dergelijk verzekering nodig hebben gehad of achteraf wilden dat ze een dergelijke verzekering zouden hebben gehad...
Ben daar zelf ook benieuwd naar. Denk wel dat e.e.a. afhankelijk is van (wereld)regio en waarde fiets, toepassing, als zeker ook je eigen waarde van o.a. jouw fiets...
kenben schreef:
Mbt verzekeringen etc. wanneer je in meerdere landen in bijvoorbeeld afrika en azie (en wellicht Zuid amerika) heb je daar verdomd weinig aan. Zeker landen die hoog in de top staan van corruptie.
Totale onzin: zeker in zulk soort landen zul je blij zijn dat je wordt gerepatrieerd in geval van ziekte of ongeval. Dat is meteen de meest voorname reden om een reisverzekering af te sluiten. Dat je dat voor bagage niet doet is een ander verhaal.
We zijn gigantisch langs elkaar heen aan het kletsen hier.
Daarom een oproep aan allen. Ik stel voor om het woord verzekering niet meer los te gebruiken maar steeds alleen in de samenstelling die het type verzekering ook aanduidt: fietsverzekering, WA-verzekering, reisverzekering etc.
Als je alleen spreekt over een bepaalde dekking, geef dat dan aan, het woord verzekering alleen wordt door anderen steeds anders opgevat.
Leon
Leon schreef:We zijn gigantisch langs elkaar heen aan het kletsen hier.
Ja, vind ik ook, de originele vraag is wel of niet een fietsverzekering afsluiten en waarom wel/niet :wink:
Het gaat nog steeds over fietsverzekering.

Hier wat ik afgelopen weekend las over de UK, Canada, VS en Australie:

In al deze landen wordt de fiets beschouwd als voertuig net als een motor.
Een verzekering is niet verplicht, wel aangeraden.

Een groepsverzekering is dan weer wel verplicht in Australie, in New South Wales.
Dat is nodig bij het organiseren van een event voor fietsende groepen waar kinderen ook aan deelnemen:
http://tinyurl.com/74t4ent

Een handige blog over bovengenoemde landen:
http://bicycleinsuranceblog.com/

En artikel met een vergelijking tussen Nederland en Amerika in geval van aanrijding tussen fiets en auto:
http://tinyurl.com/35wqbmn

Al deze landen, en waarschijnlijk ook de rest van de wereld, bieden geen fietsverzekering aan voor iemand die bv een paar maanden of jaren de wereld wil rondreizen. Ik kwam iig niets tegen op Internet.

Vraag: hoe kan een wereldfietser met een redelijk dure fiets het beste een fietsverzekering afsluiten voor een lange reis?
begrijp dat de beslissing is genomen en dat er een fietsverzekering dient te komen. Wanneer je nergens een dergelijk verzekering kan vinden dan is er een maatschappij in de wereld die het wil doen, Lloyds. Waarschijnlijk vrij prijzig maar dan wel goed verzekerd.

Een andere soort van verzekering voor je duurdere fiets, koop een goedkope en ga daar mee een tijd op wereldreis..
Han schreef:Het gaat nog steeds over fietsverzekering.
Volgens mij heb je het over wat in het Nederlands een aansprakelijkheidsverzekering heet, in dit geval uiteraard met wereldwijde dekking. Dat dekkingsgebied is inderdaad iets wat alle fietsers die ver weg gaan na moeten kijken voor vertrek.
Leon
Han schreef:In internationaal transportrecht wordt een fietser op een openbare weg officieel gezien als deelnemer aan het verkeer en heeft dezelfde rechten en plichten als de overige deelnemers, al dan niet gemotoriseerd. Een van die plichten is een deugdelijke verzekering. In de praktijk vraagt waarschijnlijk niemand hieraan, tenzij er een ongeluk is gebeurd waarbij de hulp van de wetshandhavers wordt ingeroepen voor onderzoek.
Het feit dat er bijna niemand vraagt naar je verzekering als fietser heeft zeer waarschijnlijk te maken met het feit dat men graag meer mensen aan het fietsen wil krijgen ipv van de auto te pakken maar niemand wil afschrikken door een verzekering op te dringen. Dat laat men aan de fietser over.
Ik heb geen lijst van landen waar een verzekering verplicht is en ben ook geen specialist in fietsrecht maar dit is wat ik nu aan het lezen ben :
Internationaal fietsrecht:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_law
En deze interessante blog over fiets en recht in Engeland:
http://www.bikehub.co.uk/featured-artic ... d-the-law/
Dat je dat aan het lezen bent is nog steeds geen verklaring van je opmerking dat het in het buitenland trouwens bijna overal verplicht je fiets te verzekeren...
En de eerste opmerking klopt ook niet... want er is in heel veel landen geen verplichting om verzekerd te zijn, zelfs niet als je auto rijdt.
Dit kwam ik tegen:

While third-party insurance is a requirement in most states, it is non-mandatory in Wisconsin and New Hampshire, allowing drivers to drive uninsured in these states if they so choose. Insurance is also non-compulsory in Virginia, but those who opt not to pay are instead charged a $500 fee per vehicle by the state – definitely a strong reason to invest in multi car insurance.

In South Africa there is no legal requirement to have even the most basic form of insurance and recent estimates suggest that up to two-thirds of vehicles on the country’s roads may be uninsured.

Mandatory car insurance is still something of a novelty to many Russians...
Het moet een vergissing zijn, maar het staat al boven ergens.

Zuid-Afrika is nieuw voor mij.

Rusland wist ik al. Ze rijden hard met een slok op en hebben het grootste aantal verkeersdoden in de wereld.

De VS wist ik ook. Maar daar zijn ook weer verschillen tussen de 50 staten.

Als al deze mensen in het buitenland zichzelf niet verzekeren, moet je als fietser ook hun voorbeeld volgen als je daar bent, vraag ik me af.