U bent hier:

Vacature bestuurslid met portefeuille communicatie

De Wereldfietser heeft zo’n 3500 leden met daarbinnen een harde kern van actieve leden. Zij nemen op vrijwillige basis allerlei verenigingstaken op zich. Wat ons verbindt, is het reizen op de fiets, door Nederland, in Europa of wereldwijd. We delen ervaringen, proberen te inspireren en geven desgevraagd adviezen. Dat doen we met een eigen kwartaalmagazine en website, met een internetforum en sociale mediagroepen en met fietstochten en bijeenkomsten. We opereren net zo gemakkelijk online als offline. De vereniging heeft de ambitie meer reizigers op de fiets te verenigen omdat dat volgens ons de weg biedt naar een gezond lichaam met een vrije geest in een schone wereld.

Door het toenemend belang van digitale media als verbindingsmedium en de essentiële bijdrage van de website aan het gezicht naar buiten toe zijn wij op zoek naar

een bestuurslid communicatie

Deze bestuurder kenmerkt zich naast affiniteit met het reizen per fiets door

  • Kennis van en ervaring met het communicatievak;
  • Vaardigheid in het opstellen van communicatieplannen;
  • Een hands on instelling, creatieve geest en zelfstartend vermogen;
  • Plezier in het plaatsen van berichtjes op website en Facebook en in de analyse van bezoekcijfers van deze media;
  • De vaardigheid om uitvoerende taken te delegeren aan een groep vrijwilligers, met name als het gaat om samenstellen en plaatsen van content;
  • De collegiale instelling om in het bestuur als sparringpartner op te treden op het gebied van PR , beurzen, ledenwerving en sponsoring.

De werkzaamheden vragen een inzet van ongeveer vier uur per week. Voor een meer evenwichtige samenstelling van het bestuur geven wij, indien mogelijk, de voorkeur aan een vrouw.

Waar liggen de komende tijd onze prioriteiten?

  • Een grotere zichtbaarheid en bekendheid van de vereniging realiseren;
  • Meer samenhang aanbrengen tussen onze media: website, tijdschrift, nieuwsbrieven, sociale media en Wereldfietserforum;
  • Een communicatie- en doelgroepenbeleid ontwikkelen incl. communicatiekalender;
  • Een groep leden aansturen die inhoudelijk bijdragen levert aan de diverse media.

Het bestuur telt momenteel vijf leden: de voorzitter, secretaris en penningmeester plus twee portefeuillehouders voor Verenigingsactiviteiten en ICT. Ieder bestuurslid voert bestuurlijke en uitvoerende taken in hoge mate zelfstandig uit. We vergaderen eens in de zes weken, meestal online, en stemmen dan onze werkzaamheden op elkaar af, rapporteren onze vorderingen en plannen en bespreken de actuele verenigingszaken. Bestuursleden zijn onbezoldigd en verrichten hun functie primair als liefhebber van reizen per fiets.

Heb je belangstelling voor deze functie, bel dan met de voorzitter Fons van Rooij (06 5470 8578) of stuur een mail naar Carel van Wijk (secretaris@wereldfietser.nl).

Sponsoren


Zoeken