Conflictvrije lichtenregelingen

Robertjan schreef:
ma 15 apr, 2019 19:34
Het bord komt alleen voor als richtingen 1 en 2, 4 en 5, 7 en 8 of 10 en 11 gecombineerd zijn. Als er niet gecombineerd wordt, zou het natuurlijk raar zijn om 1, 4, 7 of 10 tegelijk met de fietsoversteek in dezelfde richting uit te laten voeren. Je hebt dan immers ook een mogelijkheid om de fietsoversteek samen te laten gaan met 2, 5, 8 of 11 om zo het deelconflict te vermijden.

Alle varianten waarin de richtingen 2, 5, 8 of 11 bij betrokken zijn, is een rond licht. Als een richting 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 of 12 niet wordt gecombineerd met 2, 5, 8 of 11, wordt deze uitgevoerd als een pijl. Het spreekt dan voor zich om deze niet in een deelconflict te laten komen met de fietsoversteek, al is het nergens bij wet- of regelgeving verboden voor zover mij bekend.
Eh, ik krijg een vakterm-overload. Ik snap er niks van. Kan iemand dit vertalen?
Eindhoven, kruising Edisonlaan en Marconistraat:
14C06689-5068-41FF-99E3-5EC25443CBB2.png
Ik kom hier van rechtsboven, en bij de kruising zie ik dan het volgende:
0AC3B694-CF9F-4166-A9D1-7FF0B7B5C5AF.jpeg
Geen bord dus, maar een knipperlicht....
B4C320E6-907E-4053-B9FE-04BC36EC9413.jpeg
Geen idee waarom op de kop... ipad dit forum zijn niet altijd vriendjes....
Ik wil iedereen hier nog even bedanken voor de reacties. Die waren zeer zinvol voor mij.

Een bijkomend vraagje, er zouden in Nederland bij verkeerslichten die niet conflictvrij geregeld zijn ook hier en daar waarschuwingsverkeerslichten staan (dus niet enkel borden) vergelijkbaar met deze:

https://www.gva.be/cnt/dmf20200420_0492 ... oen-hebben

Ik ben dus op zoek naar locaties in Nederland waar er zo'n (vergelijkbare) verkeerslichten staan.

Renaat
Leon schreef:
ma 15 apr, 2019 20:08
Eh, ik krijg een vakterm-overload. Ik snap er niks van. Kan iemand dit vertalen?
Leon: https://www.rijkswaterstaat.nl/rws/docm ... _2-def.pdf --> pagina 13 om te zien hoe de verschillende bewegingen op kruispunten (in Nederland) worden genummerd.
en
https://www.wegenwiki.nl/Conflictmatrix
patrick_ijsselstein schreef:
vr 12 apr, 2019 19:51
vergeet ook deze verkeersregel niet; "rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg heeft voorrang"
Voorrang verlenen is alleen van toepassing op bestuurders van verschillende wegen. De woorden "voorrang hebben" komt in de Wegenverkeerswet 1994 niet voor. Voorrang geldt alleen voor bestuurders onderling.
Artikel 15 RVV 1990
1. Op kruispunten verlenen bestuurders voorrang aan voor hen van rechts komende bestuurders.
2. Op deze regel gelden de volgende uitzonderingen:
a. bestuurders op een onverharde weg verlenen voorrang aan bestuurders op een verharde weg;
b. bestuurders verlenen voorrang aan bestuurders van een tram.

Waar jij naar verwijst is geen voorrang, maar voor laten gaan of de "doorgang vrijlaten". Dat geldt voor bestuurder aan al het overig verkeer. Ook voetgangers.
Artikel 18 RVV 1990
1. Bestuurders die afslaan, moeten het verkeer dat hen op dezelfde weg tegemoet komt of dat op dezelfde weg zich naast dan wel links of rechts dicht achter hen bevindt, voor laten gaan.
2. Bestuurders die naar links afslaan, moeten tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt naar rechts afslaan voor laten gaan.
3. Het eerste en het tweede lid gelden niet voor bestuurders van een tram.

Verder is het in Nederland keurig geregeld in Hoofdstuk III RVV 1990, Algemene bepalingen verkeerstekens.
Artikel 62 RVV 1990
Weggebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden.
Artikel 63 RVV 1990
Verkeerstekens gaan boven verkeersregels, voor zover deze regels onverenigbaar zijn met deze tekens.
Artikel 64 RVV 1990
Verkeerslichten gaan boven verkeerstekens die de voorrang regelen.

Op grond van deze regelgeving ken ik geen conflictsituaties met verkeerslichten tussen diverse weggebruikers. Dus geen groen voor fietsers rechtdoor en tegelijkertijd groen voor rechtsaf slaande bestuurder van motorvoertuigen op dezelfde weg.
Dat kan ook niet anders. Groen licht betekent "doorgaan". Uiteraard indien veilig en mogelijk. Waarbij het veiligheidsbeginsel altijd voor gaat voor het vlotheidsbeginsel.
PietV schreef:
wo 22 apr, 2020 15:03
Dus geen groen voor fietsers rechtdoor en tegelijkertijd groen voor rechtsaf slaande bestuurder van motorvoertuigen op dezelfde weg.
Piet, hierboven hebben nochtans verschillende mensen voorbeelden gegeven van situaties in Nederland waar rechtdoorgaand fietsverkeer en rechtsaf slaande motorvoertuigen tegelijkertijd groen hebben.

Renaat
Revanho schreef:
wo 22 apr, 2020 15:35
PietV schreef:
wo 22 apr, 2020 15:03
Dus geen groen voor fietsers rechtdoor en tegelijkertijd groen voor rechtsaf slaande bestuurder van motorvoertuigen op dezelfde weg.
Piet, hierboven hebben nochtans verschillende mensen voorbeelden gegeven van situaties in Nederland waar rechtdoorgaand fietsverkeer en rechtsaf slaande motorvoertuigen tegelijkertijd groen hebben.

Renaat
Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen groen algemeen en groen met een rechtsaf pijl. Bij voorsorteren in het vak rechtsaf, met een verkeerslicht met pijl voor rechtsaf, valt de groentijd nooit samen voor het verkeer op de rijbaan en het fietspad.
Op rijbanen zonder vak rechtsaf kan dit wel voorkomen, maar dan worden de verkeerslichten voor fietsers en motorvoertuigen niet gelijktijdig geschakeld of worden borden en knipperend waarschuwingslicht geplaatst voor bestuurders op de rijbaan. Dat levert nauwelijks conflictsituaties op.
PietV schreef:
wo 22 apr, 2020 18:04
Op rijbanen zonder vak rechtsaf kan dit wel voorkomen, maar dan worden de verkeerslichten voor fietsers en motorvoertuigen niet gelijktijdig geschakeld of worden borden en knipperend waarschuwingslicht geplaatst voor bestuurders op de rijbaan. Dat levert nauwelijks conflictsituaties op.
Dank u voor de verduidelijking. Zijn dat dan knipperende oranje lichten of zijn er ook (zoals op het artikel over Antwerpen waar ik naar verwijs) ook specifiek lichten voor. Die zouden er volgens mijn Belgische bronnen zijn, maar ik zoek naar concrete voorbeelden.

Renaat
renel schreef:
vr 12 apr, 2019 18:07
Ja, daar zijn zelfs verkeersborden voor:

Afbeelding
Heeft dat verkeersbord een officieel nummer?
Revanho schreef:
wo 22 apr, 2020 18:11
Dank u voor de verduidelijking. Zijn dat dan knipperende oranje lichten of zijn er ook (zoals op het artikel over Antwerpen waar ik naar verwijs) ook specifiek lichten voor. Die zouden er volgens mijn Belgische bronnen zijn, maar ik zoek naar concrete voorbeelden.
Zover ik weet geldt voor de automobilist in Nederland dat als er een pijl IN het groene verkeerslicht te zien is er een conflicvrije doorgang is. Maar dat is vast niet de officiële lezing.
PietV schreef:
wo 22 apr, 2020 18:04
Op rijbanen zonder vak rechtsaf kan dit wel voorkomen, maar dan worden de verkeerslichten voor fietsers en motorvoertuigen niet gelijktijdig geschakeld of worden borden en knipperend waarschuwingslicht geplaatst voor bestuurders op de rijbaan. Dat levert nauwelijks conflictsituaties op.
Ik kan uit je tekst niet opmaken naar wat 'Dat' in de laatste zin verwijst. Ik hoop dan ook dat ik je verkeerd begrijp. Want als je bedoelt dat op een kruispunt waar afslaande automobilisten en rechtdoorgaande fietsers tegelijk groen krijgen, die fietsers niet donders goed op hoeven te letten vanwege het bord dat Revanho twee berichten later toont, kom je denk ik niet veel buiten. Van die lichten helpen denk ik wel aardig:
Afbeelding

Groetjes,

Carl
Revanho schreef:
wo 22 apr, 2020 18:15
Heeft dat verkeersbord een officieel nummer?
Je moet wel diep afdalen in https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/ naar de VR-serie (verkeersregelingen), het vierde blok van onderen.
Dit bord is VR09-1
Revanho schreef:
wo 22 apr, 2020 18:15
renel schreef:
vr 12 apr, 2019 18:07
Ja, daar zijn zelfs verkeersborden voor:

Afbeelding
Heeft dat verkeersbord een officieel nummer?
Ja. In Nederland (RVV) VR09. Daar zijn verschillende varianten in. Bijvoorbeeld voor fietspaden links of rechts van de rijbaan en voor fiets-bromfietspaden in beide richtingen. Ook voor voetgangersoversteekplaatsen voor afslaand verkeer.
https://www.brimos.nl/app/uploads/2014/ ... estand.pdf
Carl schreef:
wo 22 apr, 2020 18:40
PietV schreef:
wo 22 apr, 2020 18:04
Op rijbanen zonder vak rechtsaf kan dit wel voorkomen, maar dan worden de verkeerslichten voor fietsers en motorvoertuigen niet gelijktijdig geschakeld of worden borden en knipperend waarschuwingslicht geplaatst voor bestuurders op de rijbaan. Dat levert nauwelijks conflictsituaties op.
Ik kan uit je tekst niet opmaken naar wat 'Dat' in de laatste zin verwijst. Ik hoop dan ook dat ik je verkeerd begrijp. Want als je bedoelt dat op een kruispunt waar afslaande automobilisten en rechtdoorgaande fietsers tegelijk groen krijgen, die fietsers niet donders goed op hoeven te letten vanwege het bord dat Revanho twee berichten later toont, kom je denk ik niet veel buiten. Van die lichten helpen denk ik wel aardig:
Afbeelding

Groetjes,

Carl
Met "dat" bedoel ik, dat als de verkeerslichten goed zijn ingeregeld en borden of knipperende waarschuwingslichten zijn geplaatst, nauwelijks conflictsituaties zullen voordoen. Dat staat volkomen los van het gedrag van weggebruikers. Opletten blijft voor een ieder geboden.
Ja, ik fiets dagelijks en rij regelmatig langs drukke wegen, binnen en buiten de bebouwde kommen. Ik zie ook veel grove fouten op kruisingen met verkeerslichten. Ook van fietsers, waaronder wielrenners. Dat is niet te voorkomen met waarschuwingsborden of -lichten.
math schreef:
wo 22 apr, 2020 19:03
Je moet wel diep afdalen in https://www.verkeersbordenoverzicht.nl/ naar de VR-serie (verkeersregelingen), het vierde blok van onderen.
Dit bord is VR09-1
Dank je, interessante website. Met de Belgische wegcode en verkeersborden ben ik ontzettend goed bekend, maar ik moet nog wat 'oefenen' op de Nederlandse. (Al zou ik het fijn vinden als zo'n zaken op termijn Europees geüniformiseerd zouden worden.)
Carl schreef:
wo 22 apr, 2020 18:40
Afbeelding
Ik zoek dus naar (zoveel mogelijk) locaties waar zo'n verkeerslicht staat.
De eerste verkeerslichtenregelingen waren twee-fasen regelingen: eerst noord <=> zuid groen en dan oost <=> west groen.
Deze regelingen bevatten allerlei deelconflicten met afslaand versus rechtdoorgaand verkeer. In Nederland zijn we al snel naar meer gecompliceerde regelingen gegaan waarbij er aparte opstelstroken voor de verschillende richtingen komen en vervolgens verkeersafhankelijk en tegenwoordig iVRI. Bouwers van VRI's hebben de opdracht de verkeersstromen te verwerken, rekening te houden met prioriteiten (OV, hulpdiensten) en niet in het minst een veilige regeling te maken. Dit laatste houdt in: geen deelconflicten toestaan. Zo zegt het Handboek Ontwerpcriteria Wegen van de provincie Zuid-Holland (versie 5.0):
14.1.2. Algemeen, Verkeersveiligheid:
Deelconflicten op provinciale kruispunten worden vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid niet toegestaan.
Conform het basisprincipe van duurzaam veilig waarbij grote verschillen in massa en/of snelheid vermeden moeten worden, wordt het langzaam verkeer op gebiedsontsluitingswegen ongelijkvloers afgewikkeld. Uitzondering hierop zijn bestaande kruispunten waar hiervoor de ruimte ontbreekt.
zie: https://docplayer.nl/160063548-Handboek ... wegen.html
Helaas wordt op het laatste punt vanwege de budgetten en de ruimte nogal eens een uitzondering gemaakt.

De deelconflicten worden toegepast in stedelijk gebied, waar er minder ruimte is om ieder apart ruimte te geven. Het belang van de deelconflicten wordt steeds groter: toename verkeersongevallen met fietsers, toenemende snelheidsverschillen fietsers oa. door de e-fietsers.
Ik merk dat op elk kruispunt dat onderhanden wordt genomen, gepoogd wordt de deelconflicten eruit te halen. Dit heeft vaak wel tot gevolg dat fietsers rood krijgen en er soms weinig verkeersaanbod is op de richting met deelconflict, de fietsers vervolgens door rood gaan rijden. Dan hebben we het op papier goed geregeld, maar de situatie is in praktijk even onveilig of erger.