U bent hier:

Algemene Ledenvergadering 23 mei 2022

Hierbij nodigen wij alle leden van de vereniging van harte uit voor de algemene ledenvergadering op maandagavond 23 mei 2022. De vergadering is online, start om 19:30 en zal omstreeks 21:00 afgelopen zijn. We hopen dat je erbij kunt zijn, want we willen een wijziging van de statuten en het Huishuidelijk Reglement bespreken en er over stemmen. De wijziging is nodig om het online vergaderen en stemmen in de toekomst mogelijk te houden.

De stukken voor de vergadering staan vanaf 9 mei 2022 in de bibliotheek onder 'Mijn Wereldfietser'. Als je je hebt ingeschreven, ontvang je uiterlijk een dag voor aanvang van de ALV een link om toegang te krijgen tot het webinar en de spelregels voor het bijwonen van de online bijeenkomst.

Agenda 

  1. Welkom, opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Vaststelling verslag ALV 28 maart 2022
  4. Aanpassing statuten/HHR i.v.m. online stemmen en vergaderen
  5. Stemming over aanpassing statuten en HHR
  6. Rondvraag
  7. Sluiting

Namens het bestuur zien we je graag op 23 mei 2022!

Eric Picard

Voorzitter de Wereldfietser

Sponsoren


Zoeken