U bent hier:

Veiligheid tijdens tochten

Regels en risico's bij deelname aan tochten

Waar moeten we ons aan houden bij Wereldfietser-activiteiten?

Algemeen

 1. We rijden op de openbare weg, tussen het overige verkeer. Wees op de hoogte van de plaatselijke regels en wetten en houd je hieraan.
 2. Bij het bekendmaken van de routes word je op de hoogte gesteld van mogelijke risico’s. Zo nodig zal de organisator ter plekke de bekende risico’s benoemen.
 3. Verstrekte routes zijn indicatief en niet verplicht. De situatie ter plekke is niet altijd bekend en onderweg kunnen zich altijd gewijzigde situaties voordoen die gevaar opleveren, zoals gladheid, wegwerkzaamheden of extreme weersomstandigheden. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze te vermijden, de risico's te verminderen of te aanvaarden. Je accepteert bij deelname je eigen verantwoordelijkheid in deze.
 4. Als je je niet aan de regels houdt, en dit gevaar oplevert voor tochtdeelnemers of derden of een negatieve uitstraling oplevert voor de vereniging, kan de organisator je uitsluiten van (verdere) deelname.
 5. Deelname aan tochten is voor eigen risico. De vereniging kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor letsel of diefstal van of schade aan materialen van jezelf of derden. We raden je aan zelf zorg te dragen voor een eigen reis-/ongevallen- en/of aansprakelijkheidsverzekering.

Rijden in een groep

Fietsen in een groep brengt extra risico's met zich mee. Denk aan minder aandacht voor het verkeer door onderlinge gesprekken, minder zicht op obstakels, meer hinder voor het overige verkeer. Hier kun je rekening mee houden:

 1. Houd voldoende onderlinge afstand. Zorg dat je op tijd kunt stilstaan, mocht je voorganger plotseling remmen, of vallen. Denk ook aan inhalers die tussenruimtes kunnen gebruiken bij het inhalen van een lange sliert fietsers.
 2. Wees je bewust van degenen achter je. Rem niet abrupt, geef goed richting aan, waarschuw voor obstakels (paaltjes, geparkeerde auto's, voorwerpen op de weg).
 3. Waarschuw elkaar met de volgende woorden: tegen bij tegenliggers (kijk dan altijd goed of die tegenligger zich links of rechts bevindt), achter bij inhalers, paaltje of gat bij obstakels.)* Houd er rekening mee dat niet iedereen de waarschuwingen zal horen, dus maak ook gebruik van gebaren (een arm omhoog bij een obstakel, een opzij-gebaar naar achter bij tegenliggers).
 4. Wees extra alert bij oversteken. Fiets niet klakkeloos achter je voorganger aan, maar stop op tijd voor aankomend verkeer. Kijk bij een vluchtheuvel in het midden van de weg goed of er voldoende ruimte is om te stoppen. Iedereen heeft hier persoonlijke verantwoordelijkheid. Houd eenmaal aan de overkant rekening met mensen die nog moeten wachten voor het overige verkeer.
 5. Als je stopt, doe dit dan op een veilige manier, zodat de hele groep het overige verkeer niet hindert. Parkeer in de berm en ga zelf ook van de weg of het fietspad af. Houd voldoende ruimte voor ander verkeer, met name voetgangers en fietsers.
 6. Attendeer elkaar op gedrag dat beter kan. Wijs elkaar op het voeren van verlichting, richting aangeven en halt houden op een veilige plaats. Slecht gedrag straalt af op de vereniging, goed gedrag ook.

Off-road-tochten

Routes worden zorgvuldig samengesteld en gaan waar mogelijk over paden die ook bestemd zijn voor fietsers. Regelmatig komen we echter voetgangers tegen. Minder vaart en maak tijdig met je bel je aanwezigheid (en je wens om te passeren) kenbaar. Als er een MTB-route beschikbaar is, dan zal de route deze volgen, waarbij de gangbare rijrichting de voorkeur heeft. Zo niet, let dan extra op en neem bochten ruim. Het dragen van een helm is verplicht.

)* Voor lijkt - zeker bij wind in de oren - teveel op stop, en wordt dus niet gebruikt. Wees zeer terughoudend met stop.

Sponsoren


Zoeken