U bent hier:

Vacatures

Wat vind je van de vereniging De Wereldfietser? Leuke club? Doen we leuke dingen? Worden er goeie tochten georganiseerd? Is de informatievoorziening goed? Of denk je: mwoah, dat kan allemaal wel wat beter, anders, moderner, of.. Dat kan allemaal veel beter! Maar dan is de vraag: wil je daar dan ook wat aan doen?

We zoeken energieke, enthousiaste en betrokken bestuursleden. Mensen die de vereniging mede vorm willen geven! Die willen meedenken met het beleid en de uitvoering daarvan willen doen, of althans daar actief aan willen bijdragen.

Hoe werkt dat dan, zo’n bestuursfunctie? Wat doe je dan? Hoeveel tijd kost dat?

Je neemt deel aan de zeswekelijkse bestuursvergaderingen die plaatsvinden in Woerden. Die vergaderingen duren zo’n 2,5 uur (wél gezellig hoor!). Je neemt natúúrlijk deel aan de Algemene Leden Vergaderingen. Daarnaast is er het voorbereidende werk voor de vergaderingen. Moeilijk te zeggen hoeveel tijd dat kost. Zeg ’s dat dat een paar uur per week kost (en als je die paar uur een weekje niet hebt, dan is er ook geen man overboord.) Iedereen krijgt acties toegewezen tijdens die vergaderingen. Noem het ‘huiswerk’. We stellen de agenda en de notulen van de vorige keer vast, bespreken de punten van de agenda en de actielijst. Het gaat allemaal in een prettige, opbouwende sfeer. Daarnaast vinden er af en toe extra bijeenkomsten plaats. Het is verbazingwekkend hoeveel je kunt nadenken over de vereniging en daarover van gedachten kan wisselen. En dat is ook heel leuk!

Denk je: ik heb daar wel ideeën over, ik kan mijn steentje wel bijdragen! Solliciteer dan op een van de vacatures:

Sponsoren


Zoeken