U bent hier:

Algemene Ledenvergadering 1 april 2023

ALV 1 april 2023

Algemene ledenvergadering zaterdag 1 april

Hierbij roepen we je op aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Wereldfietser. De ALV is in het gezellige Kargadoor aan de Oudegracht in Utrecht.

Wanneer zaterdag 1 april
Hoe laat van 13:30 tot ongeveer 16:00
Waar Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht (030 23 103 77)

Programma

13:00 Opening grote zaal
13:30-14:30 Ledenvergadering
14:30-15:00 Pauze
15:00-16:00 Presentatie Eus van der Grift: 'Uit Groningen als vrouw - naar Georgië als gendernomade, een tocht die volledig uit de hand liep'
16:00-16:30 Naborrelen

Agenda ALV

  1. Opening en vaststelling agenda 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken 
  3. Vaststelling verslag ALV 19 november 2022
  4. Samenstelling werkgroep voor aanpassing statuten
  5. Vaststelling financieel jaar verslag 2022 en verslag door kascommissie 
  6. Verkiezing leden kascommissie 2024
  7. Voordracht bestuurslid Communicatie & PR en bestuurslid Online Communicatie
  8. Rondvraag 
  9. Sluiting ALV 

De zittende bestuursleden zijn Fons van Rooij (voorzitter), Victor de Wolff (penningmeester, Carel van Wijk (secretaris), Phillip Braas (beheer ICT) en Eric Picard (Activiteiten).

De documenten voor de vergadering staan uiterlijk zaterdag 18 maart op de website onder ‘Mijn Wereldfietser’. Ga naar ‘Bibliotheek en klik dan op ‘ledenvergaderingen’. De stukken vind je in de map ‘alv-2023-04-01’. Mocht je vragen hebben, stuur die dan uiterlijk maandag 27 maart naar secretaris@wereldfietser.nl

Sponsoren


Zoeken