U bent hier:

Algemene Ledenvergadering 25 november 2023 te Woerden

Algemene ledenvergadering zaterdag 25 november

Hierbij roepen we je op aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Wereldfietser. 

wannneer zaterdag 25 november 2023
Hoe laat van 13:00 tot ongeveer 17:00
   

Programma

 • 13:00                      Opening zaal Oliphant
 • 13:30 – 14:30      Ledenvergadering
 • 14:30 – 15:00      Pauze
 • 15:00 – 16:00      Lezing Tom Ysewijn, auteur van ‘Alleen door Afrika’ *
 • 16:00 – 17:00      Naborrelen

Agenda ALV

Agenda 

 1. Opening en vaststelling agenda 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 3. Vaststelling verslag ALV 1 april 2023
 4. Voordracht en verkiezing bestuurslid Communicatie
 5. Jaarplan 2024
 6. Begroting 2024
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting ALV 

De documenten voor de vergadering staan uiterlijk zaterdag 11 november op de website onder ‘Mijn Wereldfietser’. Ga naar ‘Bibliotheek en klik dan op ‘ledenvergaderingen’. De stukken vind je in de map ‘alv-2023-11-25’. Mocht je vragen hebben, stuur die dan uiterlijk maandag 20 november naar secretaris@wereldfietser.nl

De zittende bestuursleden zijn Fons van Rooij (voorzitter), Victor de Wolff (penningmeester, Carel van Wijk (secretaris), Dirk Jan Nijhuis (Marketing) en Eric Picard (Activiteiten). Esther van der Meer wordt voorgedragen voor de portefeuille Communicatie & PR

Mocht je vragen hebben, dan stelt het bestuur het op prijs wanneer je die uiterlijk maandag 20 november opstuurt naar secretaris@wereldfietser.nl

*In 1931 stapt een berooide Pool zijn voordeur uit om per fiets vanuit Polen naar de meest zuidelijke punt van Afrika te reizen. Hij wil zo zijn jeugddroom waarmaken én een inkomen verwerven voor zijn gezin. Nowak schrijft tijdens zijn reis honderden artikelen, die dankzij zijn vrouw in Poolse kranten verschijnen. Hij maakt meer dan tienduizend foto’s. Vandaag kent niemand hem nog. En dat is onterecht. Kazimierz Nowak is een naïeve held die, door zwerfzucht gedreven, de grootste ontberingen doorstaat. Al schrijvend en fotograferend laat hij een groots tijdsdocument na, een avonturenverhaal en kritische reportage in één. We krijgen een inkijk in de koloniale (wan)praktijken op het Afrikaanse continent, maar genieten ook mee van een ongerept landschap onder het zilveren maanlicht. Met zijn laconieke humor doet hij ons bijna vergeten wat een lijdensweg deze tocht geweest moet zijn. Zijn fietstocht door Afrika duurt vijf jaar en vier maanden. Nog geen jaar na zijn terugkomst overlijdt hij aan de gevolgen van de geleden ontberingen.

Sponsoren


Zoeken