U bent hier:

Algemene Ledenvergadering 15 april 20:00 u via Teams

Hierbij roepen we je deel te nemen aan de Algemene Ledenvergadering van de Wereldfietser. 

15 april 2024 20:00 u via Teams

Agenda ALV (voorlopig)

  1. Opening en vaststelling agenda 
  2. Mededelingen en ingekomen stukken 
  3. Vaststelling verslag ALV 25 november 2023
  4. Besluitvorming over de Wereldfietserdagen
  5. Update over ontwikkelingen in de vereniging
  6. Vaststelling financieel jaar verslag 2023 en verslag door kascommissie 
  7. Decharge bestuur en verkiezing leden kascommissie 2025
  8. Rondvraag 
  9. Sluiting ALV 

De documenten voor de vergadering staan uiterlijk maandag 1 april op de website onder ‘Mijn Wereldfietser’. Ga naar ‘Bibliotheek en klik dan op ‘ledenvergaderingen’. De stukken vind je in de map ‘alv-2024-04-15’. Mocht je vragen hebben, stuur die dan uiterlijk maandag 10 april naar secretaris@wereldfietser.nl

De zittende bestuursleden zijn Fons van Rooij (voorzitter), Victor de Wolff (penningmeester, Carel van Wijk (secretaris), Dirk Jan Nijhuis (Marketing) en Eric Picard (Activiteiten) en Esther van der Meer (Communicatie & PR)

Aanmelden is gewenst. Dan weten we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. We kijken uit naar jouw deelname.

Sponsoren


Zoeken