U bent hier:

Algemene Ledenvergadering 13 april te Ede

Hierbij roepen we je op aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van de Wereldfietser. 

Programma

 • 16:00                       Opening zaal
 • 16:30 – 17:30      Ledenvergadering
 • 17:30 – 18:00      Naborrelen

Agenda ALV (voorlopig)

 1. Opening en vaststelling agenda 
 2. Mededelingen en ingekomen stukken 
 3. Vaststelling verslag ALV 25 november 2024
 4. Jaarrekening 2023
 5. Verlenen decharge voor bestuur
 6. Verkiezing leden kascommissie 2025
 7. Rondvraag 
 8. Sluiting ALV 

De documenten voor de vergadering staan uiterlijk zaterdag 30 maart op de website onder ‘Mijn Wereldfietser’. Ga naar ‘Bibliotheek en klik dan op ‘ledenvergaderingen’. De stukken vind je in de map ‘alv-2024-04-13’. Mocht je vragen hebben, stuur die dan uiterlijk maandag 25 maart naar secretaris@wereldfietser.nl

De zittende bestuursleden zijn Fons van Rooij (voorzitter), Victor de Wolff (penningmeester, Carel van Wijk (secretaris), Dirk Jan Nijhuis (Marketing) en Eric Picard (Activiteiten) en Esther van der Meer (Communicatie & PR)

Aanmelden is gewenst, ook als je bezoeker bent van de WFDGN. Dan weten we op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen.

Mocht je vragen hebben, dan stelt het bestuur het op prijs wanneer je die uiterlijk maandag 8 april opstuurt naar secretaris@wereldfietser.nl

Sponsoren


Zoeken