U bent hier:

ALV 19/11/22 met verkiezingen bestuursleden

Datum:30/08/2022

Verkiezingen bestuursleden!

Hierbij nodigen wij alle leden van de vereniging van harte uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdagmiddag 19 november as. De vergadering is niet online maar weer eens fysiek in de Kargadoor in Utrecht. De vergadering start om 13:00 uur en zal omstreeks 14:30 afgelopen zijn. Daarna is er onder het genot van een drankje alle gelegenheid om nog met elkaar na te praten.

 

Kandidaten voor bestuursfucties

De alarmerende oproep in de laatste nieuwsbrief om kandidaten voor het bestuur, was succesvol! We zijn erg blij dat een aantal leden heeft gereageerd en wel op alle functies: voorzitter, penningmeester en ICT. Een introductie van de kandidaten vind je in de bibliotheek bij de vergaderstukken.

Dat betekent dat we in de Algemene Ledenvergadering van 19 november verkiezingen voor het bestuur op de agenda hebben staan. Het is daarom belangrijk dat je erbij bent of iemand machtigt namens jou te mogen stemmen. Het volmachtformulier vind je in de bibliotheek bij de andere vergaderstukken.

MEER INFO AANMELDEN

Wees erbij om mee te stemmen en om de nieuwe bestuursleden te ontmoeten.

Namens het bestuur zien we je graag op 19 november 2022!

Eric Picard

Voorzitter de Wereldfietser

Sponsoren


Zoeken