U bent hier:

Voorstel om de contributie te verhogen; graag horen wij je mening (poll)

Datum:13/11/2023

Het bestuur van de vereniging gaat op de Algemene Ledenvergadering van 25 november een verhoging van de jaarcontributie voorstellen van € 3.00 ofwel € 0,25 per maand. Met een poll peilen we vooraf onder de leden de mening over deze verhoging. De uitslag wordt tijdens de ALV bekend gemaakt waarna de definitieve besluitvorming plaatsvindt op basis van meerderheid van stemmen.

De contributie is de afgelopen tien jaar niet verhoogd. Sinds 2012 bedraagt die € 22. Door gestegen kosten en nieuwe activiteiten laat de begroting voor 2024 zonder een verhoging een tekort zien van € 7.500. De volledige begroting maakt deel uit van de stukken voor de ALV die zijn in te zien via de bibliotheek.

De vereniging heeft een reserve in de orde van grootte van € 90.000. De omvang van deze reserve is niet ongebruikelijk bij een vereniging van onze omvang en met een eigen tijdschrift. Het bestuur vindt het niet verantwoord de reserve te gebruiken voor het dichten van een tekort dat zonder contributieverhoging jaarlijks zal terugkeren. Structurele kosten dienen structureel te worden gedekt. De contributie wordt in januari geïnd.

Ga hier naar de poll (wel even inloggen);  de stelling luidt: 'Deze 1e verhoging in ruim tien jaar van de jaarcontributie met € 3 naar € 25 is verantwoord.' 

Sponsoren


Zoeken