U bent hier:

ALV in Woerden druk bezocht

Datum:27/11/2023

De Algemene ledenvergadering van de Wereldfietser j.l. zaterdag in Woerden was geanimeerd met 45 leden. Esther van der Meer is benoemd tot bestuurslid Communicatie en daarmee is het bestuur weer compleet. Het jaarplan en begroting zijn bij acclamatie aangenomen. Onderdeel van de plannen zijn o.a. de Wereldfietserdagen in april te Ede, de start van een nieuwe reeks van online lezingen, herziening van de statuten en

het huishoudelijke reglement, de organisatie van nieuwe workshops smartphonefotografie en EHBO en vernieuwing van de website. Aan de hand van het marktonderzoek dat eerdaags van start gaat met online gespreksgroepen werken we aan ons meerjarenbeleid.

Leden van de vereniging kunnen het jaarplan en de begroting raadplegen in ‘mijn bibliotheek’ onder de rubriek 'Ledenvergaderingen’. De bijeenkomst werd verder opgeluisterd door een zeer boeiende lezing van Tom Ysewijn, auteur van het boek ‘Alleen door Africa’ over de lotgevallen van de pool Kazimierz Nowak die op en neer fietste tussen Polen naar Zuid-Afrika in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

De poll onder de leden over de voorgenomen contributieverhoging leverde 234 unieke stemmen op, waarvan 92% instemming betuigde met deze eerste verhoging in 12 jaar. De vergadering stemde in bij acclamatie.

Sponsoren


Zoeken