U bent hier:

Ledenvoorwaarden

Kortingen voor leden van van de Wereldfietser

Leden van de Wereldfietser kunnen bij speciaal geslecteerde bedrijven op vertoon van een geldige ledenpas korting ontvangen. Deze kortingen verschillen per bedrijf, bijvoorbeeld op producten of diensten, of iets extra's bij een aankoop of boeking.
De kortingen kunnen per maand wisselen, let dus steeds goed op het actuele aanbod.

Belangrijke voorwaarden:
 

  1. Leden sluiten als klant voor de koop/huur/service/reis/cursus een afzonderlijke overeenkomst af met de ondernemer volgens de wettelijke bepalingen die gelden voor de verhoudingen tussen consument en ondernemer. De vereniging de Wereldfietser is hier geen partij bij.
  2. Alle rechten en plichten die uit de afzonderlijke overeenkomst ontstaan, bestaan tussen het individuele lid en de ondernemer. De vereniging de Wereldfietser kan en wil geen nakoming of andere rechten vorderen uit deze afzonderlijke overeenkomst, noch voor het lid, noch voor de ondernemer.
  3. De vereniging de Wereldfietser is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaat uit de afzonderlijke overeenkomst tussen het lid en de ondernemer. Zij staat niet garant voor de nakoming van de verplichtingen die leden en de ondernemer jegens elkaar hebben.
  4. Op de producten/diensten die de ondernemer aan leden verkoopt gelden de gebruikelijke wettelijk garanties. De overeenkomst met het lid wordt tevens gesloten onder de gebruikelijke voorwaarden van de ondernemer tenzij het lid en de ondernemer gezamenlijk overeenkomen om daarvan af te wijken.

Sponsoren


Zoeken