U bent hier:

Lidmaatschap

Wat krijg je voor je lidmaatschap?

  • Deelname aan georganiseerde meerdaagse fietstochten
  • Gratis toegang tot de beurs van de Wereldfietser
  • Vier keer per jaar het mooie tijdschrift De Wereldfietser
  • Toegang het ledengedeelte van de website met veel informatie van ervaren fietsreizigers
  • Nieuwsbrief met aankondigen en verenigingsnieuws
  • Ledenvoordeel bij verschillende fietswinkels en evenementen

Kennismaken?

Wil je eerst eens ervaren of de wereld van de fietsreizigers je bevalt? Neem dan eens deel aan een fietstocht en maak kennis met andere enthousiaste wereldfietsers. Bezoek de informatie over de komende tochten op de website en meld je aan voor een kennismaking.

Lidmaatschapsjaar

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lidmaatschap kan ingaan op elke dag in het jaar, maar eindigt altijdop 31 december van het jaar waarin door het lid is opgezegd. Als je je voor 1 oktober voor één van de lidmaatschappen aanmeldt, dan word je lid voor het lopende jaar. Na die datum word je lid tot 31 december van het volgende kalenderjaar. Je lidmaatschap start zodra je de bevestiging van het lidmatschap hebt onvangen. 

Basislidmaatschap

Een basislidmaatschap kost € 22 en is per persoon per kalenderjaar. Je kunt je via dit formulier aanmelden.

Partnerlidmaatschap

Onder partner wordt verstaan elk lid van een huishouden dat met de houder van een basislidmaatschap een duurzame relatie heeft en volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres woont als de houder van het basislidmaatschap. De contributie voor het partnerlidmaatschap is 50% van het basislidmaatschap. Je kunt je via dit formulier aanmelden.

Gecombineerd lidmaatschap met De Europafietsers

Voor een interessant kortingsbedrag kun je het basislidmaatschap van de Wereldfietser combineren met het donateurschap van de Europafietsers. Bij een combilidmaatschap word je lid van de Wereldfietser én de Europafietsers. Zowel de Wereldfietser als de Europafietser verlenen een korting van € 2,00 op de contributie.

Voorwaarden gecombineerd lidmaatschap:

  • betaling alleen via automatische incasso bij de Wereldfietser, die in één keer (medio december) de inning voor beide organisaties verzorgt;
  • alleen voor postadres binnen Nederland en
  • beide lidmaatschappen zijn op dezelfde achternaam en gelijke adressen gesteld.

Aanmelding voor het dubbellidmaatschap kan gedurende het hele jaar maar gaat altijd per komende 1 januari in. De inschrijftermijn voor het eerstvolgende jaar eindigt op 30 september. Inschrijvingen die daarna binnenkomen, gaan 1 jaar later op 1 januari in. Aanmelden voor het gecombineerde lidmaatschap gaat via Europafietsers. Voor 1 oktober moet de aanmelding zijn ontvangen. De korting gaat in per 1 januari van het komende jaar.

Automatische incasso

De Wereldfietser heeft de voorkeur om contributiebedragen automatisch te incasseren. Dit draagt bij aan een efficiënte verwerking van de contributies en scheelt je tijd en moeite. Bij het aangaan van het lidmaatschap vragen wij je daarom om een machtiging voor automatische incasso af te geven aan de vereniging. Wanneer je bezwaren tegen het automatisch incasseren hebt, mag je op andere girale wijze de contributie voldoen. We berekenen dan wel € 3,50 aan administratiekosten bovenop de contributie.

Betalingen dienen binnen 21 dagen zijn te voldaan. Indien automatische incasso of iDeal betaling om welke reden in die periode niet slaagt, dan herinneren wij je per e-mail. Je krijgt dan nog eens 14 dagen de gelegenheid te betalen. Indien de contributie binnen die termijn alsnog niet is voldaan, zal je een laatste termijn van 14 dagen worden gegund om de contributie te voldoen. Als er niet binnen die periode is betaald, gaat het bestuur ervan uit dat je geen prijs meer stelt op voortzetting van het lidmaatschap en zal opzegging door de vereniging volgen.

Opzeggen van het lidmaatschap

Het lidmaatschap kan ingaan op elke dag in het jaar, maar eindigt altijd op 31 december van het jaar waarin je opzegt. Als je wilt opzeggen voor het nieuwe kalenderjaar, dan moeten we je opzegging voor 1 november ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap doe je hier.

Sponsoren


Zoeken