U bent hier:

Leden werkgroep Statuten en Huishoudelijk reglement

De vereniging zoekt kandidaatleden voor de werkgroep statuten en huishoudelijk reglement. Het is een overzichtelijk project met een kop en een staart onder voorzitterschap van een ervaren jurist uit onze ledenachterban. Heb jij kennis over het besturen van organisaties en wil jij de komende maanden wat tijd steken in onze groeiende club met ruim 3500 leden, dan ligt hier beslist een leuke klus voor je. We zoeken een paar geschikte leden die onze bestuurlijke en werkafspraken binnen de club willen beoordelen en aanpassen aan de nieuwe tijd.

De briefing aan de werkgroep vind je hieronder. Lijkt het je wat neem dan contact op met de voorzitter van de Wereldfietser Fons van Rooij op 06 5470 8578 of stuur een mail naar Carel van Wijk (secretaris@wereldfietser.nl).

Briefing Statuten en Huishoudelijk reglement (HRR) Wereldfietser

De vereniging is al enige tijd bezig met nadenken en aanpassen van de statuten. In de voorjaars-ALV ontstond er discussie over de redactie en de onderlinge aansluiting van artikelen. Er is toen besloten een pas op de plaats te maken en met een verbeterd voorstel te komen. Nadere bestudering van de statuten heeft ons er toe gebracht dat het beter is het geheel van statuten en huishoudelijke reglement(HHR) nog eens grondig onder de loep te nemen. De huidige statuten zijn het product van herhaalde aanpassingen op vroegere versies. Hierdoor ontbreekt een consistente lijn en een goede aansluiting op het huishoudelijk reglement. Ze zijn ook omvangrijk geworden. Het bestuur vindt het verstandiger om te starten met actuele modelstatuten en deze waar nodig aan te passen aan de specifieke situatie van de vereniging.

Verzoek aan de werkgroep is statuten en een HRR op te stellen die :

 1. kort, duidelijk en scherp zijn geformuleerd en waarmee we weer een tijd vooruit kunnen,
 2. slechts de hoogstnoodzakelijke fundamentele bestuurlijke regels bevatten, die naar verwachting in de tijd gezien niet snel zullen veranderen. Aanpassing van deze regels vergt namelijk steeds een gang naar de notaris,
 3. de meer praktische regels in het HRR onderbrengen als aanvulling op de statuten,
 4. die het bestuur de mogelijkheid geven een vergadering uit te schrijven via ofwel een fysieke, ofwel een elektronische (digitale) vergadering met gebruik van video, ofwel een hybride vorm,
 5. maximaal uit gaan van vertrouwen in elkaar, vrijwilligers en bestuur en een sfeer uit ademen die past bij een vereniging van sportieve mensen die met een open blik de wereld onderzoeken (op de fiets).

Proces:

 1. Briefing opstellen door bestuur t.b.v. het oproepen van kandidaten voor de werkgroep
 2. Oproep doen binnen de vereniging voor kandidaten die bereid zijn in de werkgroep plaats te nemen
 3. Werkgroep samenstellen o.l.v. een juridisch geschoolde voorzitter
 4. Aan werkgroep debriefing vragen die leidt tot een duidelijke opdrachtformulering
 5. Review debriefing en verstrekken opdracht door bestuursbesluit
 6. Werkgroep gaat aan de slag
 7. Conceptstatuten en HRR ter consultatie online voorleggen aan leden
 8. Werkgroep verwerkt commentaren
 9. Aangepaste conceptstatuten en HRR ter consultatie online voorleggen aan leden
 10. Bij uitblijven van relevant commentaar na de laatste consultatieronde worden de statuten en het HRR vastgesteld door de werkgroep
 11. Statuten en HRR worden ter goedkeuring ingebracht in de ALV

Sponsoren


Zoeken