U bent hier:

Leden werkgroep vrijwilligersbeleid

Werkgroep Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de meeste verenigingen en ook van De Wereldfietser. Gelukkig hebben wij veel leden die regelmatig de handen uit de mouwen willen steken bij evenementen, projecten of op een meer continue basis. Dit willen we meer gaan structureren en stroomlijnen en omzetten in een gericht en duidelijk beleid. We zijn op zoek naar leden die het leuk vinden om met een aantal anderen toe te werken naar een robuust vrijwilligersbeleid. Meer informatie of aanmelden? Stuur een mail naar voorzitter@wereldfietser.nl

In het kort draait het hierom: De Wereldfietser heeft 3600 leden, waarvan er een paar honderd actief zijn, dat varieert van eenmalig helpen tot het geregeld organiseren van fietstochten of evenementen. We bouwen momenteel aan een vereniging waarbinnen er voor meer leden meer mogelijkheden komen om bij te dragen. De leden zijn over het algemeen goed opgeleid en hebben competenties die we goed kunnen gebruiken. Een volwassen vereniging heeft iets van een vrijwilligersbeleid. Wij hebben dat nu niet en daar gaan we mogelijk op enig moment last van krijgen. Belangrijker is dat vrijwilligers moeten kunnen vertrouwen op een organisatie die is voorbereid op vragen rond hun functioneren als vrijwilliger. De gedachte is om daar samen met een paar leden aan te werken op basis van een model. We moeten nadenken over onderwerpen als:

•            Wat is de positie/rol van de vrijwilliger

•            Hoe werven we vrijwilligers

•            Hoe instrueren we ze

•            Hoe honoreren we ze

•            Hoe gaan we om met onkostenvergoeding

•            Hoe beoordelen we vrijwilligers

•            Hoe nemen we afscheid als iemand niet functioneert

•            Hoe handelen we als vrijwilligers klachten hebben

•            Etc.

Er zijn op internet en elders tal van voorbeelden te vinden. Dus we gaan zeker niet het wiel uitvinden. We zoeken iemand die de kar trekt, een paar mensen die actief meedenken en een paar mensen die op enig moment meelezen. Dat zijn leden, maar kunnen ook mensen zijn van buiten de vereniging met specifieke vaardigheden. Als we dan eenmaal een conceptbeleid hebben zal dat aan alle leden worden voorgelegd ter consultatie. Als die opmerkingen zijn gewogen en verwerkt wordt het door het bestuur aan de Algemene ledenvergadering ter definitieve goedkeuring voorgelegd. Dat lijkt een heel gedoe, maar valt in de praktijk allemaal mee. We denken dat we in twee tot drie sessies (we verwachten dat die online kunnen via Teams) tot een 1e concept kunnen komen.

Sponsoren


Zoeken