U bent hier:

Penningmeester (voor 1-1-2023)

We zoeken een penningmeester die snel kan beginnen. Als penningmeester ben je primair verantwoordelijk voor het beheer van de penningen. De penningmeester zorgt ervoor dat betalingen voor allerlei evenementen en projecten netjes verlopen en kloppen.

 

De penningmeester is samen met de overige bestuursleden verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de vereniging. De penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging en alle financiële transacties die plaatsvinden.

Wie zoeken wij?

Wij zijn op zoek naar iemand die zich thuis voelt in de financiën en goed overweg kan met Excel. De penningmeester enthousiasmeert en ondersteunt budgethouders in de opstelling van de budgetten, ziet toe op de besteding ervan en rapporteert de voortgang van de inkomsten en uitgaven frequent in het bestuur.

Je taken:

  • je houdt de kas bij en beheert de bankrekeningen van de vereniging. Betalingen vinden plaats via de bankrekening en Mollie.
  • je stelt eenmaal per jaar de begroting op en bewaakt de plannen van het bestuur aan de hand van de begroting
  • je maakt het financieel jaarverslag en legt dit voor aan de kascommissie
  • je maakt periodiek financiële overzichten voor het bestuur ten behoeve van sturing op de begroting
  • Kennis van financiële verslaglegging en budgettering is handig, evenals inzicht in financiën en geldstromen. Daarbij is enige kennis van Excel belangrijk. De tijdsbesteding voor de functie is gemiddeld een tot drie uur per week.

Algemeen

Het bestuur vergadert ongeveer iedere zes weken, uitgezonderd de zomervakantie. De vergaderingen vinden in de regel via Teams plaats maar er is een mogelijkheid om in Woerden samen te komen of bij elkaar thuis. Verder zijn er twee algemene ledenvergaderingen (voorjaar en najaar) waar je aanwezigheid gewenst is. De Wereldfietser kent een reisvergoeding op basis van de kosten van openbaar vervoer of een vergoeding per km. Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een andere genderidentiteit dan man.

Interesse?

Spreekt de vacatures je aan, stuur dan een e-mail met je motivatie en eventuele ervaringen naar bestuur@wereldfietser.nl.

Informatie

Voor meer informatie omtrent een van deze functies kun je contact opnemen met de voorzitter Eric Picard, (voorzitter@wereldfietser.nl of 06 55 17 60 14).

Sponsoren


Zoeken