U bent hier:

Voorzitter

De Wereldfietser is op zoek naar een opvolger van onze huidige voorzitter Eric Picard. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van de Wereldfietser.

 • het nemen van (beleids)initiatieven die van belang zijn voor de continuïteit van de Wereldfietser
 • het voorzitten van bestuurs- en ledenvergaderingen die je samen met de secretaris voorbereidt
 • het toezicht houden op de naleving van de regels zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement
 • het bevorderen van het bestuursproces en het (doen) uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur
 • het onderhouden van contacten met andere verwante organisaties

We zoeken iemand met de volgende competenties:

 • je hebt oog voor de verschillende doelgroepen binnen de vereniging en onderhoudt voeling met de leden en hun behoeften
 • je beschikt over bestuurlijke ervaring
 • je hebt het vermogen om op constructieve wijze de groepsdynamiek binnen het bestuur te beïnvloeden, zodat bestuur haar rol in teamverband goed kan vervullen
 • je bent een constructief denker, inspirerend en enthousiast
 • je doet inspanningen om het reilen en zeilen in de vereniging te kennen
 • je bent lid van de Wereldfietser

In de komende jaren zal de aandacht liggen op het uitbouwen van de toegevoegde waarde van het lidmaatschap door het uitbreiden van de website, de toekomst van het forum en het initiëren en uitbreiden van activiteiten waaronder evementen in de regio.

Algemeen

Het bestuur vergadert ongeveer iedere zes weken, uitgezonderd de zomervakantie. De vergaderingen vinden in de regel via Teams plaats maar er is een mogelijkheid om in Woerden samen te komen of bij elkaar thuis. Verder zijn er twee algemene ledenvergaderingen (voorjaar en najaar) waar je aanwezigheid gewenst is. De Wereldfietser kent een reisvergoeding op basis van de kosten van openbaar vervoer of een vergoeding per km. Het bestuur streeft naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen in het bestuur. Bij gelijke geschiktheid wordt de voorkeur gegeven aan een andere genderidentiteit dan man.

Belangstelling?
Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met Eric Picard, de huidige voorzitter via voorzitter@wereldfietser.nl of 06-55176014.

Sponsoren


Zoeken