U bent hier:

Voorzitter

De Wereldfietser is op zoek naar een opvolger van onze huidige voorzitter Eric Picard. We zoeken een bij de vereniging betrokken bestuurder, die samen met de andere bestuursleden, vrijwilligers en leden, verder vorm geeft aan de ambities en de toekomst van de Wereldfietser.

 • het nemen van (beleids)initiatieven die van belang zijn voor de continuïteit van de Wereldfietser
 • het voorzitten van bestuurs- en ledenvergaderingen die je samen met de secretaris voorbereidt
 • het toezicht houden op de naleving van de regels zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en het reglement
 • het bevorderen van het bestuursproces en het (doen) uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering en van het bestuur
 • het onderhouden van contacten met andere verwante organisaties

We zoeken iemand met de volgende competenties:

 • je hebt oog voor de verschillende doelgroepen binnen de vereniging en onderhoudt voeling met de leden en hun behoeften
 • je beschikt over bestuurlijke ervaring
 • je hebt het vermogen om op constructieve wijze de groepsdynamiek binnen het bestuur te beïnvloeden, zodat bestuur haar rol in teamverband goed kan vervullen
 • je bent een constructief denker, inspirerend en enthousiast
 • je doet inspanningen om het reilen en zeilen in de vereniging te kennen
 • je bent lid van de Wereldfietser

In de komende jaren zal de aandacht liggen op het uitbouwen van de toegevoegde waarde van het lidmaatschap  door het uibreiden van de website, het integreren van het forumplatform in Genkgo en het initiëren en uitbreiden van activiteiten in de regio.

Belangstelling?
Heb je belangstelling of wil je meer weten? We gaan graag met je in gesprek. Je kunt contact opnemen met Eric Picard, de huidige voorzitter via voorzitter@wereldfietser.nl of 06-55176014.

Sponsoren


Zoeken